Povijest

Društvo arhitekata Dubrovnika (DAD) strukovna je organizacija koja djeluje sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom arhitektonskog poziva - zvanja. 

 

Društvo je dobrovoljna i izvanstranačka strukovna organizacija koja djeluje samostalno na području Dubrovačko-neretvanske županije, a kao županijsko društvo učlanjeno je u Udruženje hrvatskih arhitekata. Društvo je pravni i povijesni sljednik Društva inženjera i tehničara osnovanih 1955. godine u sklopu tadašnjeg građevinskog poduzeća Graditelj, koje se razdvojilo na DAD i DGID 1990. godine, te nastavlja njegovu tradiciju.

 

U cilju boljeg ostvarivanja svojih zadataka, Društvo se može učlanjivati i u druga srodna društva, saveze i zajednice udruga na području Republike Hrvatske. Društvo može surađivati i biti član srodnih međunarodnih udruga, ako je to članstvo vezano za ostvarivanje ciljeva Društva ili međunarodne udruge.

Ustroj

IZVRŠNI ODBOR

 1. Ursula Stanić Siništaj, dipl. ing. arh. (predsjednica)

 2. Ivan Vojnić, mag. ing. arch. (dopredsjednik)

 3. Ivan Mihovil Siništaj, mag. ing. arch.
 4. Paula Anđelić, mag. ing. arch.
 5. Petra Radonić, mag. ing. arch.

 

NADZORNI ODBOR

 1. Romano Duić, dipl. ing. arh. (predsjednik)
 2. Petra Matić, mag. ing. arch.

 3. Gordana Vetma, dipl. ing. arh.

 

SUD ČASTI

 1. Matko Vetma, dipl. ing. arh. (predsjednik)
 2. Lea Đurović Ruso, dipl. ing. arh.
 3. Valentina Vojnić, mag. ing. arch.

 

TAJNIK

 • Nika Serdar, mag. ing. arch.
Članstvo

Članovi Društva mogu biti redoviti, pridruženi, počasni, zaslužni, potporni i pripravni.  

 

Redovitim članom Društva mogu postati svi arhitekti, urbanisti i inženjeri krajobrazne arhitekture (mag. ing. arch., univ. bacc. ing. arch., dipl. ing. arh., ing. arh., mag. ing. props. arch., univ. bacc. ing. prosp. arch.) koji borave i rade na području Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i drugi arhitekti, urbanisti i inženjeri krajobrazne arhitekture po odobrenju Izvršnog odbora.  

 

Pridruženim članom Društva mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave se teorijom i kritikom arhitekture i urbanizma.   Potpornim članom mogu postati pojedinci koji materijalnim sredstvima ili na drugi način podupiru rad Društva. Potporno članstvo utvrđuje svojom odlukom Izvršni odbor.  

 

Pripravnim članom mogu postati studenti arhitekture.  

 

Za prijam u članstvo Društva svi kandidati za redovite, pridružene, potporne i pripravne članove moraju ispuniti i potpisati odgovarajuću pristupnicu.  

 

Da bi novi kandidat imao status redovitog člana Društva za tekuću godinu, dužan je podnijeti prijavnicu za članstvo najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Kandidati koji podnesu prijavnicu nakon tog datuma, status redovitog člana dobivaju tek sljedeće godine.

 

Iznos članarine za 2023. godinu je 40€ (301.38 kn).

Impressum

Društvo arhitekata Dubrovnik

 

OIB 76917075995

 

Matični broj 03538095

 

drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com

 

https://m.facebook.com/drustvoarhitekatadubrovnik

 

IBAN HR9324070001100022611 (OTP banka)